Κατηγορία Christmas

Christmas ornaments with reverse decoupage/ Χριστουγεννιάτικα στολίδια με ανάποδο decoupage

Reverse decoupage Christmas ornaments with reverse decoupage!!! Reverse decoupage is one of my favorite techniques because it makes the image look clear and sharp. Reverse decoupage is made on transparent items like glass or plastic. As I said in a…

Christmas cards with papers from craft magazines Part 4./ Χριστουγεννιάτικες κάρτες με χαρτιά από περιοδικά κατασκευών Μέρος 4.

The “left-overs” cards Christmas cards with papers from craft magazines Part 4!!! For the last part of this series, I left the cards that I made with the leftovers!!! I am not an expert cardmaker, so sometimes I cut my…

Christmas cards with papers from magazines Part 3/ Χριστουγεννιάτικες κάρτες με χαρτιά από περιοδικά Μέρος 3

Craft magazines, social and sites Christmas cards with papers from magazines Part 3!!! At this part, I want to say that these magazines offer more than just stamps or paper sets with their issues. They have techniques, ideas about cardmaking…

Christmas cards with papers from magazines Part 2/ Χριστουγεννιάτικες κάρτες με χαρτιά από περιοδικά Μέρος 2

Craft magazines Christmas cards with papers from magazines Part 2!!! As I was saying yesterday, the craft magazines that we found in Greece usually coming from England. England has a large industry that has to do with crafting, and it…

Αρέσει σε %d bloggers: